Bornholmske slægtstavler mm

Der eksisterer en mængde små publikationer omhandlende bornholmske slægter. De fleste er private udgivelser i en eller flere eksemplarer. Nogle er maskinskrevne med gennemslagskopier, andre er trykte eller duplikerede i få eksemplarer. Da mange er ganske simple publikationer risikerer man, at de bliver smidt ud som uvæsentlige småtryk.  Det er langt fra alle, der er registrerede i bibliografiske fortegnelser, så der ligger en opgave i at finde og bevare dem digitalt.

Her på siden vil vi forsøge at “genudgive” disse små publikationer – uden sortering. Alle med bornholmske aner kan søge oplysninger her, som dog skal benyttes med varsomhed. Næsten alle skrifter mangler kildehenvisninger, men oplysningerne kan være en genvej til forståelse af ellers indviklede familieforhold.

Artikler/slægtstavler fra periodika eller fra private hjemmesider er ikke medtaget.

Lokalhistorikeren Karl Thorsens publikationer er gengivet separat. De er delt i to grupper: 1. De topografiske historier / ejendomsbeskrivelser og  2. Hvor slægtshistorien er hovedsigtet.

 Louise Skovgaards skrifter

 Louise Skovgaards 15 duplikerede hæfter:

01 Hans Svendsens broderbørn (1975) 34 sider

02 Haagen Sonesen Rønnebye (1975) 61 sider

03 Af Oluf Koefoeds efterslægt (1976) 36 sider

04 Hans Svendsens stifbørn (1976) 52 sider

05 Register for bind 1-4 (1977) – udfærdiget af Em. Kofoed 55 sider

06 Ladegårdsslægten fra  Vestermarie (1978) 29 sider

07 Margrethe Juuls efterslægt (1978) 19 sider

08 Jens Hansen på Bjerget i Vestermarie (1978) 30 sider

09 Gadegårdslægten fra Vestermarie (1979) 23 sider – Ny transskriberet udgave

10 Louise Skovgaards egen slægt (1979) 110 sider

11 Vagtmester Peder Svendsen (1979) 20 sider

12 Marike Kofoed (1980) 32 sider

13 Slægten Jochumsen De ældre slægtled (1977) 11 sider

14 Poul Anchers efterslægt (1981) 37 sider

15 Register for bind 6-14 (1982) – udarbejdet af E. Kofoed – 82 sider

 

1000 aner til en skovgaardslægt 1

 1000 aner til en skovgaardslægt

ved Edv. F. S. Skovgaard, Virum 1989

720 s. – kopi af Bornholms Centralbiblioteks udgave

Bech og Jensen- af Nicolai Kristian Ilsted Bech 1955 1

 Bech og Jensen- af Nicolai Kristian Ilsted Bech 1955

Nikolaj Bech, Søborg 1955

Slægtsregister over Familien Bech og Jensen

19 sider

Britt Kruse Marchers Aner 1

 Britt Kruse Marchers Aner

Anetavle

32 sider, u. år

Den bornholmske slægt Sommer 1

 Den bornholmske slægt Sommer

10 sider , u. år og forfatter.

(Måske oprindelig en af K. Thorsens stamtavler)

 Den bornholmske slægt Folkmann med supplement

Første del af dette skrift er Arkitekt Thorsens slægtstavle. Anden del er supplement med ajourføring af familien Folkmann 1646-1971. Ukendt forfatter. I Stamtavlen lå avisartikler og dødsannoncer til 2008 fra Bornholms Tidende

7 sider+10 sider+3 sider avisudklip

 Den østrigske Adelsslægt von Eborgske Adelsslægt von Fischer 1

 Den østrigske Adelsslægt von Eckstein-Ehrenegg og den lüneborgske Adelsslægt von Fischer

11 sider- Forfatter Emil Kofoed

Tavlen er suppleret med et brev fra Skaarup, Simlegaard fra 1973 til Kofoed.

 Johan Nielsen Kofoed og Ane Kirstine Boss efterkommere 1

 Efterkommere efter vognmand i Rønne Johan Nielsen Kofoed (1798-1873) og Ane Kirstine Boss (1810-1895)

forfatter Emil Kofoed, Ypnasted, september 1974

Side 2-3 indsat brev fra Emil Kofoed til Verner Hansen, 3. marts 1975, der oplyser at stamtavlen er produceret i 30 eksemplarer

Efterslægtstavle efter Otto Juthe f Jensen Aagaard Pedersker 1

 Efterslægtstavle efter Otto Julius Jensen og Margrethe f Jensen Aagaard Pedersker

Bagerst: Efterslægtstavle efter Ludvig Kristian Kofod og Ingeborg Margrethe Jensen (hvoraf side 4+5 mangler)

i alt 27 sider, uden år og forfatter – eksemplar har tilhørt Olaf Hansen, Møllehuset, Poulsker

Efterslægstavlerne er måske stammende fra K. Thorsen – med nyere tilføjelser

Familien Brandt i Nexø uf 1

 Familien Brandt i Nexø uf

11 sider, u. forfatter

Familien Brandt i Nexø en paabegyndt stamtavle

Hovedsagelig omfattende 1700 Tallet – over en i Nexø bosat Familie Brandt. Efter Afskrift ved Olaf Hansen, Nexø. 1966. 3 sider

Familien KAAS fra Kaasegaard iulsker af Carl Johan Lund 1929 1

 Familien KAAS fra Kaasegaard i Poulsker af Carl Johan Lund 1929

Samlet af Carl Johan Lund på Landsarkivet i København 1929 samt med supplerende oplysninger fra Jacob Jacobsens efterkommere (Slægterne Christophersen og Sandersen m.fl.) Sjælland

Tilhører Gårdejer Harald Kaas, Kaasegaard, Poulsker

Udskrevet af Olaf Hansen, Nexø, foråret 1972

 Familien Lyster – samlet og udarbejdet af fhv mejeribestyrer i Pedeersker Ludvig Ole Bistrup

Ludvig Ole Bidstrup.16 sider, u.år

Afskrevet efter forfatterens original, der er i fhv. mejeribestyrer Kaj Bidstrups besiddelse. 1970 E.K. (Emil Kofoed)

lusterhaeftet 1

På sporet af Lyster-slægten

51 sider, 2016

Mogens Lyster, John Mahler Schou og Gunnar Larsen har forsket i Lysterslægten i over ti år. Deres fælles hjemmeside er nu lukket ned og forskningen samlet i et hæftet. Hæftet er givet til familien og der er et eksemplar på Ø-arkivet i Rønne. Med tilladelse fra Gunnar Larsen, 2017, er den også tilgængelig her på Aneklubbens hjemmeside.

Tranberg Gudhjem 1

 Familien Tranberg – Emil Kofoed

Familien Tranberg, Gudhjem skrevet af Emil Kofoed, Lyngby, november 1980 på grundlag af håndskrevet Tranberg-stamtavle, der menes udarbejdet af provst Axel Rasmussen (1868-1926) Østerlars

12 sider

Slægten Jensen 3

 Familieregister over slægten Jensen fra Køllergård i Bodilsker Slægten Jensen

Uden forfatter, men sandsynligvis Aksel Herman Jensen, Kjøllergaard i anledning af en familiefest hold på 100årsdagen Jens Jensens fødsel den 12. juli 1865

8. sider – med Emil Kofoeds ex libris

Hans Mortensen af Aarsdale

Hans Familie – Hans hustrus familie ved G.A. Munch, Risskov,

Århus 1980

A4 – 188 sider – rigt illustreret

 Kaas Allinge 1784

Borger (jordejer og daglejer) Hans Michelsen Kaas, 1784, Allinge

5 sider, u.forfatter og år

Lauegaards-familien og den deri indgiftede Slægt 3 udg bind

 Lauegaards-familien og den deri indgiftede Slægt 3 udg

O.E.Sonne, København 1925, 3. reviderede udgave. 50 sider plus bilag m. statistik

LaugaardsFamilien og den deri indgiftede slægt 4 udg

O.E.Sonne, København 1940, 4. reviderede udgave, 85 sider

LaugaardsFamilien og den deri indgiftede slægt 5 udg

O.E.Sonne, København 1957, 5. reviderede udgave, 140 sider

Lauegaards-familien og den deri indgiftede slægt 6 udgave

Inge Kofoed Hansen, 1971, 112 sider

Ludvig Kristian Kures aner 1

 Ludvig Kristian Kures aner

Samlet og udgivet af Aage Kure, 11. februar 1998

32 sider

Meddelelser og Beboerne af den 66. Selvejergaard Brogaard i Klemensker Sogn

Samlet og sammenskrevet af Carl Anthoni Kofoed, cand.polit., fh. lærer ved højere Skoler i København (1846-1932), 27 sider

Meddelelser om Beboerne af den 68. Selvejergaard Risegaard i Klemensker Sogn

Samlet og sammenskrevet af Carl Anthoni Kofoed, cand Polit., fh. Lærer ved højere Skoler i Kbhvn. (f. 13/4 1846 paa 66. Sg.). Afskrift efter originalen. 1978. E.K. (Emil Kofoed)

Meddelelser om Mads Madsen, som boede paa Langemyregaard Aarene 1678-1689

Carl Anthoni Kofoed, 25 sider efter en afskrift tilh. Louise Skovgaard, 1978. E.K. (Emil Kofoed)

 Morgensen/Mogensen Three Brothers from Bornholm, Denmark. Some genealogical Memoranda

Prepared by: Otto Peter Morgensen, Jr.

 Optegnelser af Chr Hansen død 15-8-1962 tidl Krusegaard Østermarie

Afskrevet 1967 efter overlærer Frede Kjøllers afskrift. E.K. (Emil Kofoed). 15 sider

Optegnelser om Slægten LAU 1

 Optegnelser om Slægten LAU

Optegnelser om Slægten LAU efter en afskrift 1965. Forfatter og afskriver ukendt.

8 sider

Slægten Hansen fra Nexøomslag_Side_1

Slægten Hansen fra Nexø

Margrethe Bro

A5, 140 sider, Oslo 1976

Slægten Holm af Carl Christian August Holm 1943 1

Slægten Holm af Carl Christian August Holm 1943

“Slægten Holm, Opstillet i slutningen af 1943 af Carl Christian August Holm”

Udskrevet og suppleret af E.K. (Emil Kofoed) i december 1976

6 sider

Slægten Kuhre

Afskrift af en maskinskrevet duplikeret stamtavle, vistnok forfattet af arkitekt k. Thorsen, side 1-16

Afskrift af et brev fra afd. maskinmester Kr. Kure, side 17-19

Afskrift af nogle data om slægten, nedskrevet af drejermester J.F. Kuhre, Rønne. side 19

Alle 3 papirer har jeg lånt til afskrivning af drejermester, tobakshandler Jens Peter Kuhre, St. Torvegade 19, Rønne. Afskrevet 1970, E.K. (Emil Kofoed)

Uddrag over Slægten Kure af Nyker Sogn med 1 bilag

Skrevet af Arkitekt K. Thorsen, men ikke forsynet med hans Navn eller Aarstal for udfærdigelse, Som supplement til “Stamtavle over den bornholmske Slægt Kure” af K. Thorsen, dateret 1931. Side 23-32

Meddelelser om Skibsfører Niels Andersen Kure, født 26.12.1817, København, gift med Ane Juline Lund 

4 sider fået i L. Samsons papirer, det er en opstilling fra Louise Skovgaard. April 1983 E.K. (Emil Kofoed)

Slægten LOW LOV LOU ved Elsa Lau 4-5 slægtsled 1

 Slægten LOW LOV LOU ved Elsa Lau 1-2-3 slægtsled

Elsa Lau’s 66 siders slægtstavle over 1., 2. og 3. slægtsgren fra Lauegaard i Aaker sogn. 1980

Slægten LOW LOV LOU ved Elsa Lau 4-5 slægtsled

Samme forfatters  slægtstavle over 4. og 5. slægtsled, 108 sider med register

Slægten LOW LOV LOU Elsa Laus brev til Orla Lau 1980

3 Breve fra Elsa Lau til Orla Rasch Lau 1980 (8 sider)

Slægten Mogensen af Spanneregård forside

Slægten Mogensen af Spanneregård 47. slg. Rutsker

Peter Svendsen, Aakirkeby

Ttryk: A. Larsen, Aakirkeby, 1954

95 sider, 8

Bagerst: Bornholms Tidendes mindeord fra 1994 over Daniel J. Andersen, Washington, samt notat om Henry Holm, f. 1915

 

 

 

 Slægten Olsen af Østermarie Møå 23 slg Loftsgård Vestermarie 1

 Slægten Olsen af Østermarie Møllerslægten West Den ældste Led af Slægten West på 23 slg Loftsgård Vestermarie

Slægten Olsen af Østermarie og møllerslægten West, samt de ældste Led af Slægten West paa Loftsgaard, 23. Selvejergaard i Vestermarie.

Bagerst kopi af Bøgilds artikel i Bornholms Tidende 11. november 1978: “Brudstykker af Allinge-pigen Frederikke Sophie Wests liv som tjenestepige i København og derefter giftermål med påfølgende møllebyggeri i Rønne”, samt artikel den 3. februar 1979 “Justitsrådens chatol i Rønne”. Og den 3. marts 1979 “Justitsråden endnu en gang”

Slægterne Transe Holm og Snedker

Slægterne Transe Holm og Snedker

Slægtregister  med nogle historiske og biografiske Optegnelser over Familien Jenus Laurentius Holm og Hustru Elisabet  Margrete, født Snedker, af Rønne, Bornholm, deres forudgaaende, samtidige og efterfølgende Slægter fra Aar 1696-1908.
Udg. af N. Hansen, fhv. lærer i Aaker, juni 1908. Tilrettelagt, efter Hansens død, af H. St. Holbeck, 1909.
Trykt i 100 eksemplarer, Bornholms Tidendes Bogtrykkeri 1910.

(original tilhører Camilla Luise Dahl)

Slægts-Registre Hammer Bistruporg Lunde Vinding BrandtHornum 1

 Slægt-Registre.  Slægten Hammer, Bistrup, Søeborg, Lunde Winding, Brandt og Hornum

Uden forfatter  (Kirstine Bistrup?) (1890’erne?) Håndskrift, 40 sider

tilhører Kurt Ipsen

  Slægtsregister over Familien Bivilingeniør Nikolaj Bech 1955 1

Slægtsregister over Familien Bech og Jensen af Nikolai Bech

Nikolaj Bechs Register over Bech og Jensen. Med brev til Slægt og familie, maj 1955

Samme som ovenstående, men i en anden afskrivning og med tilføjelser, 19 sider

Slægtsregister over Familien Bech og Jensen v civilingeniør Nikolaj Bech 1955

Til dels efter Margrethe Kirstine Bechs, Vigen, Svanekes optegnelser fra 1928

ved civilingeniør Nikolaj Bech, Hannedal 7, Søborg, Maj 1955

Afskrift 1970 E.K. (Emil Kofoed)

24 sider

Slægtsregister over Hallegaardsfamilien ved Thorvald Nielsen

A5 løsblade samlet i ringbind fra H. Ipsens samling

 Pih og Lerche 1

 Slægtstavle for Pilh og Lerche-Hans Reusch

Stamtave for familien Pihl & Lerche (incl. Kofoed, Piil, Sode m.fl.)

Udarbejdet af Hans Reusch

17 sider

 Stamtavle over de bornholmske familier Müller Madvig og Sode 1

 Stamtavle over de bornholmske familier Müller Madvig og Sode

Samlet og udgivet af Jul. Bistrup, Kjøbenhavn 1884

23 sider

Stamtavle over den bornholmske familie Bohn 1

 Stamtavle over den bornholmske familie Bohn

side 5-20 gengivelse af M.K. Zahrtmanns “Slægten Bohn fra Rønne”, der bygger på hans artikel i Personalhistorisk Tidsskrift, III R., 6. B., 1897, Stamtavlen er bearbejdet og udvidet af Herman J. Hansen, København 1918. Trykt i Maribo, Martin Andersens bogtrykkeri, 1918. 77 sider

 

 Stamtavle over Familien Engel er fra Aaker og Aakirkeby 1943 1

 Stamtavle over Den fra Povlsker Sogn stammende Familie West

Udarbejdet af J.P. West

Trykt som manuskript, København 1918

24 sider

 Stamtavle over Efterkommere fra Joseph Thomassen Avlsbruger i Bodilsker

Samlet af et Medlem af Slægten. Fortegnelse over Jakob Josephsen og hans Hustru Gjertrud Marie Mortensens nærmeste Forfædre.

Efter Afskrift af Olaf Hansen, 1966. V. Svendsen, 1966, 15 sider

Stamtavler over familierne Hauberg og Arboe forside

 

Stamtavler over Familierne Hauberg og Arboe

Samlede og udgivne af Jul. Bistrup

København 1911

172 s. + 20 protrætter + trefløjet stamtavle bagerst

Stamtavle over den Bornholmske Familie Jespersen 1909 forside

 Stamtavle over den Bornholmske Familie Jespersen 1909, 3. udgave

Udarbejdet -Hver for en gren af Familien – Chr. E. Jespersen, Julius Jespersen og J.F.W. Jespersen. Udgivet af Halfdan Jespersen, e. Jespersens forlag, København 1909.

92 sider med Billedmateriale

Stamtavle over den bornholmske familie Jespersen, 4. udgave

Udarbejdet af Statsautoriseret revisor C. Jespersen, Jespersen og Pios Forlad, 1941

251 sider  med billedmateriale (høj opløsning)

Invitation til Familiefest 1941

 Stamtavle overslægten Bidstrup fra Store Bjergegaard i Vestermarie

afskrift af stamtavlen findes i flere udgaver – bla. en med titlen “Herredscaptain Hans Jensen Bidstrup”- De mangler forfatternavn, sandsynligvis Vilhelm Bidstrup.

Tavlen omfatter Jørgen Hansen Bidstrup (1707-1762) efterslægt.

Flere oplysninger genfindes i K. Thorsens “Rudolph Carl Julius Bidstrup”, 1945 – se denne.

Stamtavle over FAMILIEN BLEM med tilhørende slægt

 Stamtavle over Familien Blem med tilhørende Slægt

samlet og udgivet af P. Blem, Værmelandsgaard, Aaker

P.Møllers Bogtrykkeri, Rønne, 1921

20,5 x 26 cm, 96 sider incl. blanke blade, som ikke er scannet.

Anden Afdeling:

Familien Dahl af Pæregaard i Bodilsker,

samlet af Markus Wibe, Lille-Eje, Poulsker

 Stamtavle over Familien Dich

Side 1-8: Kopi af stamtavle, der er afskrevet efter et eksemplar, der ejedes af maskinarbejder Hans Mathias Dich, Stenbrudsvej 21, Neksø (side 4: E2). Den oprindelige stamtavle skal efter sigende være udarbejdet af provst A. Rasmussen, Østerlars. Afskrift 1968. E.K. (Emil Kofoed)

Side 9-18: Slægten Dick (Dich) paa Bornholm. (Efter: “Afskrift efter en Stamtavle skrevet af Arkitekt K, Thorseb til Lods Andreas Dick i Rønne) “Afskriften” findes i en pakke papirer i Gudhjem Museum beroende pa Afholdshotellet i Gudhjem, der stammer fra afd. bankbestyrer Thornbergs bo. Afskrift 1968, E.K. (Emil Kofoed)

 Stamtavle over Familien Engel er fra Aaker og Aakirkeby 1943 1

 Stamtavle over Familien Engel som særlig stammer fra Aaker og Aakirkeby 1943

Aar 1799 til 1943 omfattende i alt 6 Generationer.

Samlet af Undertegnede i sit 87. Aar, Aakirkeby i August 1943, H.K. Engell

Trykt i 100 Eksemplarer,

A. Larsens Bogtrykkeri, Aakirkeby, 1943

14 sider

Stamtavle over Familen Herold 2

 Stamtavle over Familen Herold

Udgivet Kjøbenhavn den 1ste Juni 1891 af Jens Julius Gottlob Herold og Louis Ferninand Petersen

8 sider, 21×12,5 cm, indbundet

Dedikation til Direktør C.E. Ritzau fra Jul. Herold, 24. juli 1891.

Tilhører Kurt Ipsen

Stamtavle over Familien Karen nd der begge hed Jens Andersen 1

 Stamtavle over Familien Karen Jørgensdatter og hendes 2 Mænd der begge hed Jens Andersen

Samlet og udgivet af P. Espersen, Lille Hallegaard, Aaker

57 sider, A. Larsens Bogtrykkeri, Aakirkeby, 1934

Stamtavle over Familien Lund Dslunde af Carl Johan Lund 1924 1

 Stamtavle over Familien Lund Dalslunde af Carl Johan Lund 1924

af Carl Johan Lund, 1924

Afskrevet efter originalen 1971. Side 16 er et uddrag af et brev, hvori lidt om forfatteren. E.K. (Emil Kofoed)

17 sider

Stamtavle over Familien Marcher 1

 Stamtavle over Familien Marcher

(Rasmus Jensen Marcher, 1647-1726, sognepræst til Vestermarie)

4 sider

ukendt oprindelse

Stamtavle over paradisgaard billede

 Stamtavle over Familien Pedersen fra Paradis i Ibsker Sogn Bornholm

Væsentlig af Bogbinder Carl Johan Lund, København

Trykt i Nexø, Petersens Trykkeri, 1927, 30 sider

Stamtavle for familien Pedersen “Paradis” Bornholm

2. reviderede udgave af ovenstående stamtavle fra 1927. 133 sider, duplikeret, samlet i Ringbind. Åbenrå 1975

Forfatter: Gunnar Kofoed Pedersen

Rettelser til 2. reviderede udgave, 1977  med sidehenvisninger og bilag, 57 sider

Artikel i Bornholms Tidende 17. juli 1981 af G. Kofoed Pedersen

 

Stamtavle over slægten Hansen

 Stamtavle over slægten Hansen fra Nexø

Skrevet af Herm. J. Hansen, København, september 1919.

31 sider

Stamtavle over slægten fra Lærsker Sogn af Erik Munch Hansen 1

 Stamtavle over slægten fra Lærkegaard 19 sg i Poulsker Sogn af Erik Munch Hansen

Samlet af Erik Munch Hansen

45 sider

Stamtavle over Slægten Hammer og udarbejdet af Jul Bidstrup 1

Stamtavle over SLÆGTEN HAMMER Fra Sandvig paa Bornholm

Samlet og udarbejdet af Jul. Bistrup

Afskrift 1961 efter hektograferet Udgave, som er udvidet en Del med senere håndskrevne Tilføjelser. Disse tilføjelser Oplysninger er i nærværende Kopi indarbejdet i den oprindelige Stamtavle.

12 sider

Den originale Slægtstavle med tilføjelse Peder Pedersen Hammers slægt (Den origiginale er i svag blå farve og svær at skanne)

 

Stamtavle Slægten Jochumsen - et supplement 1

 Stamtavle Slægten Jochumsen – et supplement

Stamtavle. Slægten Jochumsen. Nærværende oplysninger er op til 1956 samlet af Gudrun Christensen og Sv. P. Rasmussen, so et supplement til Jochum Brandt og Chr. P. Riis: Familierne Jochumsen og Schou, Brandsgaardsfamilien og Familien Brandt, Kællingeby. (Rønne 1921)

10 sider

Stamtavlen over Familien Blem mlet og udgivet af P Blem 1921 1

 Stamtavlen over Familien Blem med tilhørende Slægt samlet og udgivet af P Blem 1921

Samlet og udgivet af P. Blem, Værmelandsgaard, Aaker, 1920, P. Møllers Bogtrykkeri, Rønne

84 sider

 Supplement til Stamtavle over Konsul C P Lunds Slæg billedet  Supplement til Stamtavle over Konsul C. P. Lunds Slægt

  • Hvorfra Konsul C.P.Lunds Slægt fik navnet Lund
  • Peder Hansen Lunds Moder Anne Pedersdatter var af Rønneslægten Holm
  • Konsul C.P.Lunds biografi med foto i tidsskriftet Vikingen
  • Min FAR-FARS dagbog fra 1814 til 1829 af CP Lund, Hellerup 1924

I alt 18 sider

Wolfsen, Bornholm 1

 Wolfsen-af H Hjorth

Den bornholmske Slægt Wolfsen. Af H. Hjorth

Artikel i Bornholmske Samlinger. bd. 29, men her udvidet med 7 siders register over navne.

56 sider

Ældre del af Slægt Bidstrup 1

 Ældre del af Slægt Bidstrup

Kr. Kure

Kopi af artikel i ukendt skrift

11 sider

 Østerlarsker slægter – Vilhelm Svendsen 1959

V. Svendsen, København 1959, 3. udgave

(2. udgave findes i Bornholmske Samlinger, bd. 28, 1942 ) 1. udgave kom i 1939 i få eksemplarer

155 sider inkl. navneregister

 Østerlarsker slægter – Vilhelm Svendsen -supplement 1975

Supplement til Østerlarsker Slægter, BS bd. 28, 1942.

V. Svendsen, 1975