Karl Thorsens topografiske skrifter

Arkitekt og lokalhistoriker Karl Thorsen udgav mange små ejendomsbeskrivelser ofte illustreret med fine tegninger. De fleste er  små håndskrevne publikationer på få sider. Hans topografiske skrifter har alle mange personoplysninger.  Det er kun få af hans historier er udgivet på tryk. Han har også forfattet turistbrochurer, bornholmerkort og skrevet artikler i Bornholms Avis og i Bornholms Tidende.

Læs en lille artikel i Bornholms Tidende fra 1979 i anledning af en udstilling om Thorsen på Bornholms Museum.

Bemærk at mange af de små tegninger af Rønnes byplaner har Thorsen hentet fra Landmaaler C. Jespersens bykort fra 1886 

Herunder findes skannede/fotograferede publikationer, der primært kan henføres til gruppen topografi – stedbeskrivelser. Enkelte andre publikationer er medtaget selvom de falder udenfor kategorien. Thorsen har altid mange personoplysninger og topografiske oplysninger uanset hvad han beskæftigede sig med.

Listen her er under udarbejdelse og vil efterhånden vokse så snart at publikationerne bliver skannede.

 Slægten Siemsen og den Spietzs ved Præstedammen i TornegadeA 1

 Slægten Siemsen og den Spietzske Fajancefabrik ved Præstedammen i TornegadeA

Arkitekt K. Thorsen, 1947

21 sider med omslag. Tegninger:

 • Spietz Gaard, Præstedammen med omgivelse, 1818
 • do, 1850

Original hos Kurt Ipsen

 

 Skovridergaarden ved Rønne Kirke 1

 Skovridergaarden ved Rønne Kirke

Arkitekt K. Thorsen, 1947

24 sider med omslag. Tegninger:

 • Wettbergs signatur
 • Reedtz vaabenskjold
 • Kvarteret om kirken, 1745
 • Gården ved kirken, 1818
 • Gården efter udstykning, 1853
 • Gårdens grund 1911

Original hos Kurt Ipsen

 kæmner Dams Gaard - Dams Hotel Historie og Topografi 1

 kæmner Dams Gaard – Dams Hotel Historie og Topografi

Arkitekt K. Thorsen, 1948

25 sider med omslag. Tegninger:

 • Kvarterkort om grundplan 1730-40
 • Gården matr. 406, 1818
 • Gården 1850

Original hos Kurt Ipsen

 Konsul Jonsons Gaard ved Røne erskifte Historie og Topografi 1

 Konsul Jonsons Gaard ved Røne Havn – Kort Beskrivelse Ejerskifte Historie og Topografi

K. Thorsen, 1947

23 sider med omslag. Tegninger:

 • Gården efter Peter Resens kort 1684
 • Jocum Anchers gaard, 1720
 • Gården påThuras kort 1754
 • Enkemadame Engels gård, 1818
 • Enkefru Johnsons gaard, 1853

Original hos Kurt Ipsen

 Kommandantgaarden i Rønne - Korrække - Historie og Topografi 1

 Kommandantgaarden i Rønne – Kort Beskrivelse og Ejerrække – Historie og Topografi

K. Thorsen, 1948

26 sider med omslag. Tegninger:

 • Kommandantgaarden, o. 1740
 • Konsul Winsløvs gaard, 1818
 • Gaarden, 1850

Original hos Kurt Ipsen

 Gaarden Fremtiden i Rønne - historie og topografi 1

 Gaarden Fremtiden i Rønne – historie og topografi

K. Thorsen, 1947

26 sider med omslag. Tegninger:

 • Kort over grunder købt 1738
 • Ejendommen matr. 488 a og b, 1818
 • Kaptajn Rasmus Marchers gaard, 1851
 • Ejendommen Fremtiden, 1925

Original hos Kurt Ipsen

 Den Schorske Gaard i Rønne 1

 Den Schorske Gaard i Rønne

K. Thorsen, 1947

20 sider med omslag. Tegninger:

 • Oluf Nielsens tidligere gaard, beskrevet 1723
 • Gaarden i aar 1818
 • Gaarden matr. 277 med udstykning i 1852
 • Gaarden efter matrikuleringen 1872

Original hos Kurt Ipsen

 Czarens Hus og Maleren Zahrtmanns Barndomshjem 1

 Czarens Hus og Maleren Zahrtmanns Barndomshjem

K. Thorsen, 1947

24 sider med omslag. Tegninger

 • Grund efter landmaaler Erichsen, 1818
 • Ejendomme matr. 320a+b, 1826
 • Ejendommene i 1852
 • H.J.Sonnes huse 1866
 • Gl. og nye Snellemark 1946-47

Original hos Kurt Ipsen

 Cementfabriken Phønix i Rønne - Historie og Topografi 1

 Cementfabriken Phønix i Rønne – Historie og Topografi

K. Thorsen, 1947

18 sider med omslag. Tegninger:

 • Kvarterkort med mølle og voldgrav, 1840
 • Cementfabrikken, 1852
 • Cementfabrikken 1911

Original hos Kurt Ipsen

 Byfoged Pringels Gaard ved Store Torv SH 1

 Byfoged Pringels Gaard ved Store Torv SH

K. Thorsen, 1948

24 sider med omslag. Tegninger:

 • Brunows gaard 1741
 • Generalkrigskommissær v. Kohls gaard 1818
 • Konsul Colbergs gaard, 1852

Original hos Kurt Ipsen

Byfoged Gardes gaard 1

 Byfoged Gardes Gaard ved Store Torv Historie og Topografi

K. Thorsen 1948

17 sider. Tegninger:

 • Aar 1720
 • Købmand Tønnes Raschs Gaard i 1818
 • Landinspektør H.H.Lunds kort 1851-52
 • Mart.kort 1938

Kopi hos Kurt Ipsen

De ældste Huse i Rønne K Thorsen 1

De ældste Huse i Rønne. Af K. Thorsen

fra Bornholms Social-Demokrat 1944-45

90 Avisartikler ordnet på 30 sider

Med indholdsfortegnelse

Kopi fra Bornholms Centralbibliotek 1989

Den kongelige Amtmandsgaard i Østergade 1

 Den kongelige Amtmandsgaard i Østergade, Historie og Topografi

K. Thorsen 1947

21 sider og forside. Med illustrationer:

 • Kommandant Wests Gaard i Østergade i 1730’erne
 • Generalmajorinde West Gaard 1754
 • Matrikelkort 1818
 • Ejendommen 1852
 • Udstykninger 1872

 

ejendommen matr nr 1336 af Rønne Købstads grund 1

Ejendommen Mart. Nr. 1336 af Rønne Købstads Grund. Kort, byggesager, Ejerskifte, Historie og Topografi

af Arkitekt K. Thorsen, 1945

Afskrift 1979 efter original i Bornholms Museum. E.K. (Emil Kofoed), 11 sider med forside og kort:

 • Landmaaler Niels Juuls Matrikelkort Aar 1817
 • Magnus Lunds kort 1868-69
 •  Amtsvejinspektør G. Jensens kort 1911
 • Martr 1336 efter kort 1938
Ejendommen mn 1031 af Rønne Kød Historie Kort og Ejerskifter 1

 Ejendommen mn 1031 af Rønne Købstadsgrund Historie Kort og Ejerskifter

Købmandsgaarden Matr.N. 894c i Rønne gennem 300 Aar og Matrikel Nr. 1031 1729-1937

K. Thorsen u. år. 20 sider og kort:

 • Købmand Jespersens Gaarde 1818
 • Matrikelkort 1818
 • Lunds 2 Matrikelkort 1852
 • Gaardens udstykning 1881-1883
Ejendommen mt nr 118 af RØNNE KØBSTADS GRUND 1

 Ejendommen mt nr 118 af RØNNE KØBSTADS GRUND

Beskrivelse, Kort og Ejerskifte. Historie og Topografi.

Samlet og skrevet i 1945 af K. Thorsen, arkitekt

9 sider – maskinskrevet med kort

 • Slippen-Bagergade 1730
 • Samme kvarter Erichsens kort 1818
 • Magnus Lunds kort 1851-52
Ejendommen mtr n 57a af Rønne Købstads Bygrund 1

 Ejendommen mtr n 57a af Rønne Købstads Bygrund

(= Finnestræde 1) telegnet Trykkerileder N.Chr. Stangegård.

Samlet og skrevet 1947 af Arkt. K. Thorsen.

Afskrift 1979 efter originalen på Bornholms Museum. E.K. (Emil Kofoed)

8. sider med kort:

 • Oversigtskort o. 1818
 • Lunds kort o. 1850
 • Vejinspektør G.Jensens matr. 1911
 Kort og Beskrivelse over den H Raschegaarden ved Batteriet 1 1

 Kort og Beskrivelse over den Hoffmannske Gaard samt Rønne Havn i Aaret 1826 og Raschegaarden ved Batteriet

Udarbejdet i Jan. 1947 af K. Thorsen

18 sider med kort:

 • Rønne Havnekort i Aarene 1820’erne Landm. Erichsen
 • Rasches Gaard 1745
 • Gaarden i 1850 efter Landmaaler Lunds kort
 Løjtnant Anchers Gaard ved Lille Torv 1

 Løjtnant Anchers Gaard ved Lille Torv, Topografi og Historie

Udarbejdet i 1948 af K. Thorsen

24 sider med kort:

 • Løjtnant Jep Hansens Gaard 1738
 • Købmandsgaarden 1750
 • Carl Robertsens Gaard 1818
 • Lunds Bykort af Lille torv gård 1850
Manuskript og Kort til Ejendoml Anchers Barndomshjem i Rønne 1

 Manuskript og Kort til Ejendommene Det gamle Rådhus Skipperlavets Gaard Michael Anchers Barndomshjem i Rønne

Udarbejdet i 1946 af K. Thorsen

 • Kort over Rønne RAadhus 1818
 • Raadhuset 1850
 • Skipperlavsgaarden 1818
 • Skipperlavshuset udstykning matr. kort 1872
 • Gaarden mart. 229 1818
 • Matr. 229 i 1852
Matrikelkort og historisk Beskstræde og Sparekassens Ejendom 1

 Matrikelkort og historisk Beskrivelse til Ejendommene i Anthoniestræde og Sparekassens Ejendom

Udarbejdet i 1946 af Ark. K. Thorsen

Amtmandsgaarden – 6 sider – se Thorsens tegning og Viggo Sonnes tekst (1961)

De gamle huse i Anthoniestræde – 6 sider

Sparekassens Ejendom – 2 sider

Matr. 245  – 12 sider

 • Amtmandgaarden midten af 1700-tallet og kort 1818
 • Ejendommene mart. 275/617 i 1853
 • Ottesen Arboes ejendom 1730
 • Pottemager Schous ejendom (245) 1818 of 1853
Skipper og Købmand Rasmus Robertsens Gaard i Rønne 1

 Skipper og Købmand Rasmus Robertsens Gaard i Rønne, Historie og Topografi

Udarbejdet 1947 af K. Thorsen

21 sider med kort:

 • Udsnit af Plan fra fæstningsarbejdet 1744
 • Ole Hansen Munchs Gaard 1818
 • Rasmus Robertsens Gaard 1850
Bjørnegaard Klemensker

 Bjørnegaard i Klemensker. en gammel Kongsgaard

Bornholms Tidendes kronik 15. september 1929

K. Thorsen

Den sidste Mølle i Rønne-artikel i Bornholms Tidende 1943 1

 Den sidste Mølle i Rønne-artikel i Bornholms Tidende 1943

K. Thorsen i Bornholms Tidende 16. november 1943

 K Thorsens bornholmerkortB

Kort over Bornholm med indregistrering af øens seværdigheder 1:75.000

K. Thorsen

Forlag: Karl H. Olsens Boghandel, Rønne

45×51 cm

Kortet er publiceret efter 1949 og er genoptrykt flere gange

Rønnekort K Thorsen 3

Kort over Rønne

K. Thorsen

Forlag: Karl H. Olsens Boghandel, Rønne

u. år (1948)

Paradisbakkerne

Paradis Bakkerne (med 1 Kort)

K. Thorsen

Frits Sørensens Boghandels Forlag

10 sider , Rønne 1928

Bornholmer Uhrets Historie 1745-1923 forside

Bornholmer-Uhrets Historie 1745-1923

Af Arkitekt K. Thorsen med omslagstegning af Forfatteren.

Frits Sørensens Boghandels Forlag. P. Møllers Bogtrykkeri, Rønne 1923.

48 sider