Thorsens slægtstavler

1929-haandtegnet-plance-for-pilegaard_edited-1

De flotte håndtegnede plancher til indramning var en god indtægtskilde for Thorsen. En del af dem er bevarede.

Lokalhistoriker Karl Thorsen har udarbejdet mange slægtstavler – måske over hundrede. De er oftest håndskrevne eller maskinskrevne, sjældent trykt i bogform. Det er vores mål, at skanne og udgive alle  publikationer, som vi kan finde.

Mange af disse slægtstavler er blevet afskrevet efter Karl Thorsens død i 1949. Derved er de mangfoldiggjort i et ukendt antal eksemplare – enten ved maskinskrevne gennemslagskopier, stencileret eller i fotokopi.

 

Beretning og Stamtavle over OlKofoeds slægt v K Thorsen 1937 1

 Beretning og Stamtavle over Oliva Antonette Cathrine Kofoeds slægt v K Thorsen 1937

Samlet og skrevet af K. Thorsen 1937

9 sider med 2 familefotos

Bornholmske Folkmann

 Den bornholmske Slægt Folkmann, Anno 1646-1930

Kopieret original, der ikke bære navnet af forfatter eller år, men er helt tydelig et håndskrift af K. Thorsen og som har personoplysninger fra til 1930.

7 sider – forside kopi af original-resten afskift

En nyere slægtstavle af samme suppleret med oplysninger til 1971, samt avisudklip til 2008 findes her: Den bornholmske slægt Folkmann med supplement. Ukendt forfatter til anden del.

 Folkmann - Bidstrup  Stamtavle over Emilie Petrea Folkmann’s slægt og Pouline Petrea Bidstrup’s Slægt
Udarbejdet af K. Thorsen, Rønne 19379 sider – nyere afskrift
 Den bornholmske Slægt Munch-K Thorsen 1

 Den bornholmske Slægt Munch-K Thorsen

Af Arkitekt K. Thorsen

9 sider med senere tilføjet note

– efter en afskrift. 1968 E.K. (Emil Kofoed)

 Den fra Skotland indvandrede brnholmske Slægt Dick K Thorsen 1

 Den fra Skotland indvandrede bornholmske Slægt Dick K Thorsen

Samlet og udarbejdet af K. Thorsen

Afskrevet 1981 efter originalen.

E.K. (Emil Kofoed)

10 sider m kopi af Thorsens tegning af Sander Dicks gravsten i Svaneke

 Historiske Meddelelser om Slæg gamle Gaard i Rønne K Thorsen 1

 Historiske Meddelelser om Slægten Michelsen og den gamle Gaard i Rønne K Thorsen

Samlet og optegnet af K. Thorsen

“Exsteens Gaard”, Hjørnet af St. Torvegade og Magstræde (Kortet mangler)

Afskrift 1981 efter originalen på Bornholms Museum. E.K. (Emil Kofoed)

21 sider

 Mølleslægten Westh af K Thorsen 1941 m fl 1

 Mølleslægten Westh af K Thorsen 1941 m fl

Første 3 sider er en afskrift af skrift “Samlet og skrevet i Juli-August 1941. K. Thorsen”

Anden del “De ældste Led af Slægten WESTH paa Loftsgaard, 23. Selvejergaard i Vestermarie med håndskrevne noter.

11 sider

 Optegnelser om slægten Sorth – K Thorsen

Karl Thorsen, 10 sider, u.år (+ 2 sider om “Pihl – Slægten på Bornholm, som ikke hører til her!)

Med grundplaner for huse i Rønne ejet af Anders Andersen Sort og skipper Peder Andersen Sort

 Rudolph Carl Julius Bidstrup-K Thorsen

Stamtavle samlet og skrevet i januar 1945 af arkitekt K. Thorsen, samt supplerende Oplysninger meddelt af maskinmester Kr. Kure.

8 sider. Afskrevet april 1963 af ?

Omfatter slægtslinie fra Hans Jensen Bidstrups datter Karen Hansdatter Bidstrup

 Slægten Dick paa Bornholm - 2 henv A Rasmussen og K Thorsen 1

 Slægten Dick paa Bornholm – 2 stamtavler henv A Rasmussen og K Thorsen

1. Stamtavle over Familien Dich. Afskrift 1968 E.K. med tilføjelse: Nærværende stamtavle er afskrevet efter et eksemplar, der ejes af maskinmester Hans Mathias Dich, Stenbrudsvej 21 Neksø (S. 4: E 2). Den oprindelige stamtavle skal efter sigende være udarbejdet af provst A. Rasmussen, Østerlars.

2. Slægten Dick (Dich) paa Bornholm. Efter “Afskrift efter en Stamtavle skrevet af Arkitekt K. Thorsen til Lods Andreas Dick i Rønne. Original findes i en pakke papirer i Gudhjem Museum (Bankbestyrer Thornbergs bo). Afskrift 1968 E.K.

i alt 18 sider.

Slægten Due fra St Duegaard Østermarie af K Thorsen 1

 Slægten Due fra St Duebjerggaard Østermarie af K Thorsen

Slægten DUE fra Store Duegaard, Østermarie gennem 300 Aar

Samlet og skrevet 1932 af K Thorsen

Med Supplement samlet og skrevet 1933 af Smedemaster i Hasle Johan Jensen Due

Afskrift 1968. E.K. (Emil Kofoed)

14 sider

Slægten Kofoedi Rø - K Thorsen 1933 1

 Slægten Kofoedi Rø – K Thorsen 1933

K. Thorsen, 1933

7 sider

Original tilhører Jesper Vang Hansen

Slægten Kuhre-EK 1970 1

 Slægten Kuhre-EK 1970

Afskrift af en maskinskrevet duplikeret stamtavle, vistnok forfattet af arkitekt K. Thorsen, Side 1-16

Afskrift af et brev fra afd. maskinmester Kr. Kure med oplysninger om slægten, Side 17-18

Afskrift af nogle data om slægten, nedskrevet af drejermeter J.P. Kuhre, Rønne, Side 19

Alle 3 papirer har jeg lånt til afskrivning af drejermester, tobakshandler Jens Peter Kuhre, st. Torvegade 19, Rønne

Afskrevet 1970. E.K. (Emil Kofoed)

 Slægten Kyhn af Rønne- K Thorsen 1945 1

 Slægten Kyhn af Rønne- K Thorsen 1945

Udarbejdet af K. Thorsen, 1945

12 sider – kopi af original forside, resten afskrift

 Slægten Lind af Rutsker Sogn - af K Thorsen 1

 Slægten Lind af Rutsker Sogn – af K Thorsen

Uden dato og forfatter (K. Thorsen)

original, 10 sider

Stamtavle over en linie af Slægten Lind- af K Thorsen -afskrevet af EK 1966

Afskrevet 1966 af E.K. (Emil Kofoed)

15 sider

 Slægten Madvig-K Thorsen 1935 1

Slægten Madvig-K Thorsen 1935

K. Thorsen. 1935

Afskrevet 1979 efter Original på Bornholms Museum. E.K. (Emil Kofoed)

10 sider

Slægten Marcher af Markeregaard i Povlsker-K Thorsen 1935 1

Slægten Marcher af Markeregaard i Povlsker-K Thorsen 1935

K. Thorsen, 1935

Afskrift efter originalen. 1971. E.K. (Emil Kofoed)

13 sider med navneregister

Slægten Munch af Munkegaard i Ibsker - af K Thorsen 1935 1

Slægten Munch af Munkegaard i Ibsker – af K Thorsen 1935

K. Thorsen 1935

kopi af original

14 sider

Slægten Olsen Anno 1732-1933 ans Peter Nielsens efterkommere 1

 Slægten Olsen Anno 1732-1933 af K Thorsen samt Jens Peter Nielsens efterkommere

K. Thorsen, suppleret af Fru Elise Dahl, f. Olsen, Nørregaard Vestermarie

2. Jens Andreas Peter Nielsens efterkommere, Samlet af Elisabeth Karoline Olsen, f. Larsen, og suppleret af Fru Elise Dahl, f. Olsen.

Afskrift 1975. E.K. (Emil Kofoed) – (gentaget afskrift senere)

Slægten PIHL fra Pilegaardene nem 200 Aar- af K Thorsen 1929 1

 Slægten PIHL fra Pilegaardene i Poulsker gennem 200 Aar- af K Thorsen 1929

Samlet i Landsarkivet 1929 af K. Thorsen.

Afskrevet 1981 efter originalen. E.K. (Emil Kofoed)

8 sider

Slægten Sommer af Sommegaard Poulsker - af K Thorsen 1935 1

Slægten Sommer af Sommegaard Poulsker – af K Thorsen 1935

K. Thorsen 1935

Kopi af original,

11 sider. sidste tre sider til tilføjelser af anden forfatter

Slægttavle over slægterne Bossen 1932-33 og tilføjelser 1934 1

 Slægttavle over slægterne Boss og Lind Vestermarie-af K Thorsen 1932-33 og tilføjelser 1934

Original, samlet og skrevet af K. Thorsen 1932-33. Med tilføjelser 1934

28 sider med tilføjede oversigtstavler

Familien Boss fra Vestermarie

Første del af ovenstående. Afskrift og tilføjet navneregister på indgiftede

Stamtavle for Carl Alfred Peter Hellisen-K Thorsen 1

 Stamtavle for Carl Alfred Peter Hellisen-K Thorsen

Smedemester i Nylars, født 7. September 1891 i Rønne, Søn af Alfred Christian Hellisen.

Samlet af Arkitekt K. Thorsen

Afskrift. Stemplet Louise Skovgaard

9 sider

 Stamtavle over Emilie Petrea Fdstrups Slægt – K Thorsen 1937 1

 Stamtavle over Emilie Petrea Folkmanns Slægt og Pouline Petrea Bidstrups Slægt – K Thorsen 1937

Udarbejdet af K. Thorsen, Rønne 1937

9 sider – nyere afskrift

 Stamtavle over en Linie af Slægten Lind

Uden forfatter, men er udfærdiget af K. Thorsen og afskrevet 1966 af E.K. (Emil Kofoed), 14 sider

Stamtavle over en linie af SlæRømer paa Bornholm - K Thorsen 1

 Stamtavle over en Linie af Slægten Rømer paa Bornholm

K. Thorsen, Rønne 1946

8 sider – kopi af en tidligere skannet kopi!

 Stamtavle over Familien Jespermensker Sogn-af K Thorsen 1948 1

 Stamtavle over Familien Jespersen af Klemensker Sogn-af K Thorsen 1948

afskrift på 10 sider. Der er mange nye tilføjelser. Afskriver og forfatter ukendt

Stamtavle over Konsulent C A Jensens Slægt-K Thorsen 1

 Stamtavle over Konsulent C A Jensens Slægt-K Thorsen

forfatter ikke angivet, men må være arkitekt K. Thorsen.

Afskrevet efter originalen oktober 197o. E.K. (Emil Kofoed)

Afsnit bl.a. om Slægten Ambrosen og Store Almegaard

26 sider

 Stamtavle over slægten Funch-Jensen K Thorsen 1933 1

Stamtavle over Slægten Funch – Jensen-K Thorsen

Stamtavle over slægten Funch-Jensen K Thorsen 1933

K. Thorsen, 1933

2 kopier – afskrevet april 1983 efter en fotokopi af originalen. E.K. (Emil Kofoed)

8 sider

 Stamtavle over Slægten Kjøller v arkitekt K Thorsen 1

 Stamtavle over Slægten Kjøller v arkitekt K Thorsen

v/Arkitekt K. Thorsen

Afskrift 1969 efter et maskinskrevet eksemplar. E.K. (Emil Kofoed)

 Stamtavle over Slægten Kyhn af Rønne

Udarbejdet af K. Thorsen, 1945

11 sider – Kopi af original forside – resten er nyere maskinskrevet afskrift

 Stamtavle over Slægten Thuesen af Nexø 1

 Stamtavle over Slægten Thuesen af Nexø

Udarbejdet 1947 og 1948 af K. Thorsen, 9 sider

 

 Sømandslægten Holm fra Allinge – K Thorsen

Samlet 1927 af K. Thorsen, Rønne

Johan Nielsen Holms i Allinge og efterkommere.

Afskrift 1975 (JVH)

Gårdbesiddelser!

 Der findes adskillige små skrifter over gårdbesiddelser:

Rangbygaard 67 sg Østermarie – K. Thorsen, Arkitekt, 1930 (Afskrift)