Vejvisere for Bornholm

1910 Bornholms vejviser side 79

Bornholms Vejviser fra 1910

Bornholms vejvisere er et uundværligt redskab til at finde adresser og erhverv på folk, der var bosat på Bornholm. Vi har fået en del ældre vejvisere, som efterhånden vil blive scannet og tekstgenkendt, således at man kan søge i hele materialet. Der er nyttige oplysninger om bl.a. lokalforvaltningerne, foreningslivet og trafikforbindelser – både dem der går fra og til øen, og de lokale. Endvidere er annoncerne sjove at gå på opdagelser i.

1899 Gårdregister forside

Arealet udregnet af Landinspektør Kofoed. Udførslen af Landprodukter i de sidste 5 Aar. Kapiteltaksterne 

Rønne 1899. Forlagt af Colbergs Boghandel. Trykt i Colbergs Bogtrykkeri.

104 sider + 29 sider annoncetillæg

 

Udgivet af Borghandler Fr. Sørensen og redigeret af Niels Nielsen

314 sider

 1925 Bornholms vejvise forside og indstik_Artikel1

Udgivet og redigeret af Th. Kofoed, Rønne

382 sider + 19 sider indstik og rettelsesblad

 

 1927 Bornholms Vejviser Rønnekort

Udgivet og redigeret af Th. Kofoed, Rønne

420 sider + kort over Bornholm 1:103.000+bykort over Rønne tegnet af Bygningskonstruktør K. Kofoed

 

 

 1938 Bornholms vejviser forside

Redigeret af Th. Kofoed og N. Chr. Stangegård, Rønne

Bornholms Tidendes Forlag, 1938

368 sider

 1942 Bornholms vejviser 2

Redigeret af Th. Kofoed og Poul Jensen, Rønne

Bornholms Tidendes Forlag, 1942

364 sider

 

tv: Annonce på side to.

 1944 Bornholms vejviser forsider

Uden angivelse af redaktion

Bornholms Tidendes Forlag, 1944

390 sider

1946 Bornholms vejviserforsider

Uden angivelse af redaktion

Bornholms Tidendes Forlag, Rønne

412 sider

1948 Bornholms vejviser forsider_Side_1

Uden angivelse af redaktion

Bornholms Tidendes Forlag, 1948

434 sider

1952 Bornholms Vejvise forside_Side_1

Uden angivelse af redaktion

Bornholms Tidendes Forlag. 1952

472 sider

 1958-forside

Bornholms Tidendes Forlag, Rønne

397 sider

 

Bornholms Tidendes Forlag, Rønne

420 sider

Annonce på side 2

Bornholms Tidendes Forlag, Rønne

442 sider

tv: Annonce på side 2

fisker-haefte-1969forside_side_1

Fisker hæftet 1969

Bornholms Tidendes Forlag